+47 480 54 002 post@atelierilsvika.no

Hei alle

Vi ønsker oss/trenger nye bilder av folk til nettsida – og Jon har vært så greit å tilby seg å fotografere oss!

Så nå henger det liste nedpå kjøkkenet hvor man kan skrive seg på et ønsket tidspunkt for fotografering, det gjelder dagene 28 og 29 mars. Skulle du være forhindret fra å komme en av dise dagene kan man eventuelt avtale tid med Jon – men det er selvsagt best for ham om vi prøver å holde oss til disse tidene.
 
Kjempefint om så mange som mulig benytter seg av denne sjansen da det er veldig fint å ha litt ensartede bilder på framsida av hjemmesida – men det er selvsagt frivillig!
 
In English:
We want new photos of people for the website – and Jon has been kind enough to offer to photograph us!
So now there is a list hanging in the kitchen where you can sign up at a desired time for photography, which applies to the days 28 and 29 March. Should you be prevented from coming one of these days, you can arrange an appointment with Jon individually – but it is of course best for him if we try to stick to these times.
 
It would be great if as many people as possible take advantage of this chance, as it is very nice to have slightly uniform images on the front of the website – but it is of course voluntary!
 
🙂 Birgit og Jon