+47 480 54 002 post@atelierilsvika.no

Hvem, hva, hvor – er AI?

Atelier Ilsvika er et arbeids- og studiofellesskap i Trondheim, hvor mellom 50-60 hardtarbeidende mennesker til enhver tid har sin arbeidsplass. Vi holder til i den gamle Spikerfabrikken på Ilsvika, Mellomila 56. Vi tilbyr kontorplass og atelierplass for
enkeltpersoner og mindre foretak. Du kan også leie andel i fotostudio og verksted. Atelier Ilsvika ble startet som et tverrfaglig arbeidsfelleskap i 1997 med 12 medlemmer som ønsket å jobbe på tvers av kunst, arkitektur, design, foto m.m. Vi har nå blitt
et fellesskap med over 50 medlemmer. Vi er organisert som et samvirke hvor alle er medeiere og utvikler stedet. Fra oppstart har
Atelier Ilsvika hatt en del store felles arrangement som Kulturfusjon, som har fungert som en kulturfestival. Her byr vi på oss selv
og gjør det vi ellers ikke tør. Fellesskapet gir mange muligheter for å inngå nye prosjekter og tverrfaglige samarbeid, og kan da
ta på seg større oppdrag enn om en er alene.

Noen av våre kjerneverdier:
– en sterk dugnadsånd
– høyt faglig nivå i våre profesjoner
– tverrfaglig samarbeid, som utløser mange spennende prosjekt
– mye lek og moro
– kollektivets tankegang
– økonomisk trygghet

Folk på huset

Bedrifter & enkeltmannsforetak

År vi har eksistert

Kvadratmeter

Samarbeidsprosjekt:
TJENESTEDESIGN FOR SIT – STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM

TJENESTEDESIGN FOR SIT – STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM SIT igangsatte prosjektet «andre boller» for å tilpasse de ulike studentenes behov. I den forbindelse fikk produkt- og tjenestedesigner Ragnhild Haugum i oppdrag med gjennomføringen av «andre boller» ved NTNU...

Book a Tour – kom på besøk og se selv!

Har du aldri vært hos oss, eller lurer du litt på hvordan vi har det? Kom gjerne på besøk og se selv. Send oss mail, så lager vi en avtale – og gleder oss til å treffe deg (det er enklest å få en avtale innenfor normal arbeidstid, men er det vanskelig for deg kan vi få det til på andre tidspunkt også.)

post@atelierilsvika.no