+47 480 54 002 post@atelierilsvika.no

TJENESTEDESIGN FOR SIT
– STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM

SIT igangsatte prosjektet «andre boller» for å tilpasse de ulike studentenes behov. I den forbindelse fikk produkt- og tjenestedesigner Ragnhild Haugum i oppdrag med gjennomføringen av «andre boller» ved NTNU kantinen, Hangaren.

Basert på en segmentanalyse utført av TNS gallup ble de ulike studenters behov avdekket. Et tverrfaglig team ble sammenstilt av Ragnhild Haugum som prosjektleder og konseptutvikler: Produkt- og møbeldesigner Petter Wiig Aune, produkt og lysdesigner Tarje Skjefstad, tekst og kommunikasjon Per Steinar Moen og interiørarkitekt Margrethe Hopmo.

Det ble gjennomført digitalisering av informasjonsflyt via skjermer, omstrukturering av kø, serveringsdisker og betalingspunkt. Dører, innganger ble flyttet, trafikksoner ble forenklet, det ble tilrettelagt for mange ulike typer sitteplasser. Nytt belysningssystem ble integrert for å tilpasse de ulike brukssituasjoner.

Målet var å øke omsetningen ved kantinen med 50 % i løpet av en treårsperiode. Bare etter tremåneders drift av den fornyede kantinen var målet nådd!

Foto: synlig.no