+47 480 54 002 post@atelierilsvika.no

Spørreundersøkelse

Siden mai i fjor har vi prøvekjørt en ny ordning med delvis betalt ledelse i Atelier Ilsvika. Dette
ble gjort fordi det var for mange viktige ting som ingen fikk tid til å gjøre, og altfor stor belastning
på ubetalt styreleder. Ordningen vi har prøvekjørt har vært følgende:

  • Daglig leder får honorar på 175.000 kr i året  (noe som tilsvarer omtrent i arbeidsdag i uka)
  • Styreleder får honorar på 25.000 kr
  • Økonomisk ansvarlig får honorar på 50.000 kr

For at styret skal kunne komme med et forslag til hva slags ordning vi skal fortsette med
når det gjelder betalte oppgaver i styre og stell på Atelier Ilsvika vil vi veldig gjerne vite hva
medlemmene tenker. Hva er viktig for deres hverdag her på Atelier Ilsvika? Undersøkelsen
er anonym, og vi håper virkelig alle vil besvare den – dette er svært viktig for demokratiet!

På forhånd takk for hjelpa!
Birgit & Kristin

NB: Svarfrist: onsdag 20.02 (om en uke)!